Kamenná pivnica

























Prasiatka












































         Kapacita 60 osôb